SmåKoms sekreterare har idag den 19 augusti besökt Hagfors kommun. Vid ett möte med kommunchef Jan Lilja, miljö- och byggchef Peter Wasshammar och samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson, diskuterades frågor allmänt ur små kommuners synvinkel och i synnerhet ur Hagfors-perspektiv. Områden som samarbete, utveckling, bostäder och chefsrollen i mindre kommuner belystes.

Sekreteraren fick nya insikter och förslag på frågeställningar att arbeta vidare med inom SmåKom.

På bilderna syns Jan Lilja och Peter Wasshammar.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram