I början av denna vecka var delar av SmåKoms AU med Peter och Kerstin i spetsen i Västerbotten och besökte företrädare för fem små kommuner. Vi mötte i tur och ordning kommunerna Dorotea, Åsele, Nordmaling, Storuman och vår "minsta" medlem Bjurholm med drygt 2300 invånare - en välskött och välmående kommun såvitt vi kunde notera.

Det som nu händer i Västerbottens inland är mycket spännande - inte minst de stora satsningarna och framtidsplanerna i Storuman med investeringsplaner på upp emot 22 miljarder SEK fram till 2020. Investeringarna gäller gruvnäringen, stora vindkraftparker samt turismen kring främst Hemavan och Tärnaby. Samarbetsplanerna med Norge är väl utvecklade, inte minst när det gäller tyngre transporter. Om inlandets kommuner och de lokalt verksamma företagen skall ges en fair chans att konkurrera på världsmarknaden behöver regionen stora infrastruktursatsningar. Utvecklingen i Storuman visar att vi håller på att få ett helt nytt Sverige där de norra delarna börjar ta för sig. Det är på tiden att Riksdagen upptäcker detta och tar de naturliga konsekvenserna i sina prioriteringsbeslut.

Dorotea satsar man en hel del på turismen i kommunens fjällregion. Ett nybildat destina- tionsbolag ihop med grannkommunerna har en viktig roll inför den framtida utvecklingen. En knepig skolfråga i trakterna kring Borgafjäll tycks gå att lösa ihop med Vilhelmina när vägfrågan mellan kommunerna får en nödvändig lösning. Ortens stora företag Polarvagnen kämpar på i en tuff konjunktur där husbilar blir alltmer dominerande. Kriser har dock företaget klarat bra av tidigare och snart kanske vi ser en ny husbil från Dorotea.

Åsele väntar mycket stora vindkraftparker med över sammanlagt 100 snurror på att bli uppförda. Den första etappen är redan klar. Turismen har fått ett uppsving tack vare inte minst det välkända buddisttemplet i Fredrika i södra kommundelen. När den anläggningen är klar om några år kommer Åsele och Fredrika att vara på varje medborgares läppar.

Nordmaling ligger vid kusten nära Umeå och gläds åt att Botniabanan snart har den tidtabell som gör frekvent tågpendling till Umeå och Örnsköldsvik möjlig. Det nybyggda Resecentrat i centralorten ger en bild av en avancerad framtidsmiljö, där stationen har alla bekväma kvaliteter som morgondagens pendlare ser som självklara. Når tågen börjar rulla tätt kan Nordmaling bli en kommun som i sin attraktiva miljö ger Umeå en match om be- folkningstillväxten i länet.

Att Bjurholm är en välskött kommun har stort signalvärde för dem som hela tiden ser storkommuner som alltings lösning. Välfärdsproduktionen fungerar bra i likhet med den lokala demokratin. Pendlingen till Umeå bidrar till en låg arbetslöshet och de relativt låga huspriserna kan de närmaste åren bli en av kommunens viktigaste tillgångar. Ett hus för en halv miljon i jämförelse med ett snittpris på 2-2,5 miljoner i Umeå kan få Bjurholm att befolkas av allt yngre åldrar. Då kan de 2336 invånarna i oktober närma sig kanske 3000 redan innan år 2000. Det skall bli spännande att följa.

[nggallery id=2]

 

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram