Digitaliseringen sägs sudda ut geografiska gränser. Svenska Stadsnätsföreningen och SmåKom presenterar, torsdagen 11 augusti, statistik på DN-Debatt som visar på motsatsen.

I Svenska Stadsnätsföreningens enkät riktad till landets ledande kommunpolitiker och tjänstemän visar det sig att skillnaderna är stora mellan landets stora och små kommuner. Medan 9 av 10 kommuner med fler än 50 000 invånare uppger att de erbjuder digitala välfärdstjänster, är motsvarande siffra i landets små kommuner, med färre än 11 000 invånare, 4 av 10.

Synen på stöd från regeringen och dess myndigheter skiljer sig också stort. Dubbelt så många av de större kommunerna, 49 procent, anser att det är upp till varje kommun att själv lösa digitaliseringen av välfärden. Motsvarande siffra hos de mindre kommunerna är 26 procent.

¬– Det blir alltmer tydligt att landets mindre kommuner behöver stöd i sin digitaliseringsomställning, säger Peter Lindroth, ordförande i Småkom, de små kommunernas samverkansorganisation samt kommunstyrelsens ordförande i Karlsborgs kommun.

Tydligare regelverk, konkreta handlingsplaner och lagförändringar, som gör det möjligt för kommunerna att samarbeta, är exempel på förändringar som efterfrågas av kommunföreträdarna i enkäten.

– Sverige har länge varit ett av de främsta länderna inom digitalisering men halkar nu efter enligt färska mätningar. Det är tydligt att regeringen måste öka sitt intresse och engagemang för att en vår tids största samhällsomvälvning ska kunna omfatta alla medborgare, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Du hittar hela artikeln här http://www.dn.se/debatt/sveriges-sma-kommuner-halkar-efter-i-digitalisering/

Kontaktuppgifter:
Mikael Ek
Vd Svenska Stadsnätsföreningen
070-598 00 05
mikael.ek@ssnf.org

Peter Lindroth
Ordförande SmåKom
070-544 71 59
peter.lindroth@karlsborg.se

Louise Thorselius
Kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen
076 110 02 88
Louise.thorselius@ssnf.org

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram