Sverige har inte tagit ett tillräckligt kraftigt helhetsgrepp om digitaliseringsfrågan på statlig nivå, skriver Tomas Mörtsell, Storumans kommun,  på SvD Debatt. I Norge uppför staten master över hela landet för att säkra en teleinfrastruktur och minska utbyggnadsproblem, skriver han bland annat. Hela artikeln och repliker återfinns här nedan.

http://www.svd.se/det-maste-ga-att-ringa-i-glesbygden

http://www.svd.se/stoppa-inte-utbyggnaden-av-mobilt-bredband/om/debatt

http://www.svd.se/msb-glesbygden-tjanar-pa-var-losning/om/debatt

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram