Regeringen har överlämnat propositionen Direktupphandling till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att gränsen för direktupphandling höjs från dagens cirka 270 000 kr till 505 800 kronor för upphandlingar som sker enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Den nya gränsen för direktupphandling utgör 28 procent av det tröskelvärde på 1 806 427 kronor som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster. Målet är att minska transaktionskostnaderna för upphandlingar under gränsen.

Läs mera:
http://www.regeringen.se/sb/d/18062/a/236487.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram