Under några dagar i oktober besökte vi fyra kommuner i
Hälsingland-Dalarna: Ovanåker, Älvdalen, Orsa och Rättvik.

Vi träffade kommunernas ledningar och diskussionerna rörde sig om utveckling, såsom invandring, investeringar och infrastruktur. Också utmaningar finns, exempelvis integration, ekonomi och oklarheter i nationella regelverk.

Gemensamma synpunkter var exempelvis de ändrade bestämmelserna för stöd till bredbandsinfrastruktur, där Jordbruksverket nu anser att småorter med 200 invånare eller färre är de enda som kvalificerar sig för EU:s bredbandsstöd.

Det är inte heller längre tillåtet för kommuner att vara nationella medfinansiärer i bredbandsprojekt. Detta försvårar för fiberföreningar, som därigenom ofta saknar likviditet för att genomföra sina projekt.

Kommunerna har i princip unika sätt att tackla utbyggnaden av fibernät. Det är en komplicerad fråga; variationen är stor vad gäller finansiering och samverkan. De flesta hoppas dock uppnå målet 90 procents tillgänglighet år 2020.

Frågan om statliga myndigheters flykt från landsbygden diskuterades. En framåtsyftande strategi kan vara att visa myndigheterna på möjligheterna att stanna kvar, exempelvis genom att erbjuda samlokalisering. Något som redan sker i många kommuner.

Integration är en högaktuell fråga. Enigheten är stor om att det borde finnas en modell för integration, där svenskundervisning och sysselsättning garanteras inom en viss tid. Detsamma måste gälla för validering av utländska examina. Glädjande nog noterar vi att statsministern den senaste partiledardebatten uttryckte just detta. Verkstad avvaktas alltså!

Goda nyheter från de besökta kommunerna:

- Ovanåker rankas som länets främsta företagskommun

- Älvdalen integrerar nya invånare - i stället för att emot flyktingar

- Orsa säljer med framgång tomter med sjöutsikt

- Rättvik återtar egenproducerat kött till kommunala kök

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram