De små kommunernas samverkan

Höstmötet: Debatt om utveckling och statsbidrag

SmåKoms höstmöte genomfördes som planerat den 19-20 november i Stockholm. Ett 60-tal deltagare från 33 kommuner

möttes för at lyssna till föredrag om EU-migranter, SÄPO:s verksamhet och ekonomi. Dessutom avhandlades interna frågor, som
budget och verksamhetsplan.

 

Dokumentation från föredragshållarna finns under flik Höstmöte 2015. Eller klicka här!

Två debattartiklar antogs av mötet. De handlar dels om medel till lokalt utveckling, dels om riktade statsbidrag.

De båda artiklarna kan läsas här.Uttalande LLU 1511120 slutlig
Uttalande riktade statsbidrag 1511120 slutligt

Dela gärna!