SmåKoms höstmöte genomfördes som planerat den 19-20 november i Stockholm. Ett 60-tal deltagare från 33 kommuner

möttes för at lyssna till föredrag om EU-migranter, SÄPO:s verksamhet och ekonomi. Dessutom avhandlades interna frågor, som
budget och verksamhetsplan.

 

Dokumentation från föredragshållarna finns under flik Höstmöte 2015. Eller klicka här!

Två debattartiklar antogs av mötet. De handlar dels om medel till lokalt utveckling, dels om riktade statsbidrag.

De båda artiklarna kan läsas här.Uttalande LLU 1511120 slutlig
Uttalande riktade statsbidrag 1511120 slutligt

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram