Höstmötet genomfördes enligt plan med ett 60-tal deltagare och ett program
som engagerade. Mest diskussion blev det kring programpunkten strandskydd, där många
små kommuner upplever en stor frustration kring det rigida regelverket.
En utväärdering av den nya lagstiftningen har gjorts av Naturvårdsverket och
Boverket. Den utvisar att det efter lagändringarna 2009 och 2010 blivit svårare att få bygga på strandområden med lågt bebyggelsetryck, medan det blivit lättare där det redan är bebyggt. SmåKom har svårt att tro att detta var lagstiftarens syfte.

Bifogat finns alla presentationer från möte

Strandskydd 2013-11-22

Ny kommunallag utredningen HT 13

Ekonomi 22 nov 13

Polisens nya organisation

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram