Igår var SmåKoms sekreterare bjuden till ett möte med kommunledningen i Hultsfred för samtal om de små kommunernas utmaningar och för presentation av SmåKom. Hultsfred är en spännande kommun med starka brukstraditioner, många industriföretag och en lång rad av innovativa småföretag. Kulturtraditionerna är väl kända via Hultsfredsfestivalen med alla dess kringarrangemang året runt. Hembygdsföreningen i Målilla i södra kommundelen med dess mycket intressanta gård och verksamhet tillhör också de stora begivenheterna.

Kommunen har under en längre tid varit inne i en omfattande strukturomvandling där in- dustriproduktion delvis ersätts av tjänstenäringar samtidigt som industriföretagen innehål- ler alltmer avancerade tjänsteinslag. Kommunen har över 13.000 invånare och mer info om denna starkt kulturpräglade kommun finns på hemsidan. Vid träffen var följande personer med i samtalen tillsammans med tidigare kommunalrådet i Högsby kommun – tillika medlem av SmåKoms styrelse under flera år av 2000-talet – Ewa Engdahl

KS ordförande i Hultsfreds kommun – Lars Rosander

Förste vice ordf. i KS Åke Nilsson

Åke Bergh – ledamot i KS och välkänd industriledare

Mattias Wärnsberg är 2:e v. ordf. i Kommunstyrelsen

Britt Olsson,kommunsekreterare

Tomas Söreling som är ledamot i KS

Ewa Engdahl från Högsby – numera Coompanion

 

Dela gärna!