Informationsutbyte med Kommuninvest

Fredagen den 13 april besökte SmåKoms ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen Kommuninvest i Örebro. Vi träffade vd Tomas Werngren, vice vd Maria Viimne och deras medarbetare Oscar Hjelte. Kommuninvest bildades 1986, då kommunerna i Örebro län såg ett behov av en annan möjlighet till finansiering än den som de vanliga bankerna kunde erbjuda.  Utvecklingen för Kommuninvest har varit mycket positiv, i synnerhet sedan den senaste ekonomiska krisen 2008. 269 kommuner är medlemmar i den ekonomiska föreningen Kommuninvest, och målet är att få med alla 290. Balansomsltningen låg 2011 på 234 miljarder kronor, vilket gör Kommuninvest till den största aktören på den kommunala lånemarknaden.

Diskussionerna rörde kommunernas ekonomiska läge i allmänhet och uppföljning i synnerhet. Vilka instrument och mätmetoder kan användas för att bäst beskriva en kommuns ekonomi? Hur kan man se att en kommun borde vidta åtgärder för att behålla sin ekonomisk stabilitet?

En allmän bedömning kan vara att utvecklingen under 2012 blir tillfredsställande, men att det möjligen blir något kärvare nästa år. Det gäller att ha tillräckligt med muskler i balansräkningen för att inte drabbas alltför hårt av en ekonomisk nedgång.

Vi noterade också vikten av några beslut på riksdagsnivå, som har stor betydelse för ekonomin i små kommuner. Bland annat väntar vi på att skattutjämningsutredningens förlag ska genomföras. Då skulle felaktigheter i beräkningsgrunderna för bland annat kostnaderna för barnomsorg rättas till. Kommunerna skulle få en rättvist fördelad kostnadsutjämning, vilket skulle stärka många av de små kommunerna.

Kontakterna mellan Kommuninvest och SmåKom fortsätter på olika sätt.

[column width="47%" padding="6%"]

[/column] [column width="47%" padding="0"]

[/column][end_columns]

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram