Bli medlem

Menu

Vad kostar ett medlemskap i SmåKom?

Medlemsavgiften betalas årligen i januari och består av två delar; en grundavgift på 5 000 kr samt en avgift på 2 kr per kommuninvånare. Avgiften beslutas av medlemmarna på Årsstämman i samband med Vårmötet i april varje år.

Hur blir min kommun medlem i SmåKom?

Ansökan om medlemskap kan lämnas in när som helst under året, styrelsen beslutar löpande om antagande av nya medlemmar. En medlemsansökan till SmåKom ska styrkas genom ett politiskt beslut (ex från KSAU). Beslutet bifogas i ett mejl till verksamhetsledare Charlotta Haskovec, charlotta@smakom.se. Så snart styrelsen fattat beslut om medlemskap meddelas kommunen via e-post.

Varje år samlar vi våra medlemmar till Vår- och Höstmöte. Dessa är två välbesökta konferenser där det ges möjlighet att nätverka med likasinnade från övriga landet. Vi eftersträvar också att erbjuda ett aktuellt och varierat program med många goda exempel från våra medlemskommuner. Vidare lägger vi mycket tid på omvärldsbevakning och en gång per månad ger vi ut ett nyhetsbrev med aktuell och relevant information.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram