Brottsförebyggande Rådet (Brå)

Är den kommande lagstiftningen ett kommande paradigmskifte inom det brottsförebyggande arbetet - och vad kommer det innebära för kommunernas arbete? Carl Gynne, utredare på enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, delger Brås bedömning av den kommande lagen samt på vilka sätt Brå kan tänkas stödja kommunernas kommande arbete.

Arrangör: SmåKom i samarbete med Brå (Brottsförebyggande Rådet)

Datum

13 April, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram