SmåKom och SKR Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar i ett unikt samarbete ett webbseminarium där vi djupdyker i små kommuners möjligheter och utmaningar kring förändringsledning och välfärdsteknik.

Digitalt möte  är särskilt utvecklat för vård- och omsorgsmöten och den säkerhet dessa kräver. Brukare, omsorgspersonal och vårdkontakter kan mötas på ett säkert sätt. Det kräver stark autentisering, vilket innebär att alla deltagare identifierar sig genom exempelvis SITHS-kort eller via bank-ID. Det är en garanti för att rätt personer, med rätt behörighet, deltar i mötet och att inga känsliga uppgifter kommer på avvägar

7 oktober kl. 10.00-12.00

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram