Handlingar för vårmötet 2024

  1. Information deltagare
  2. Dagordning Årsstämma 2024
  3. Årsredovisning SmåKom 2023
  4. Regler för ersättning 2024
  5. Valberedningens förslag 2024
  6. Program Vårmötet 2024
  7. Deltagarförteckning samtliga
  8. Deltagare Kommunchefsnätverk

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram