Hearing med Statskontoret

Statskontoret har i flera utredningar de senaste åren konstaterat att statens styrning av kommuner har ökat i omfattning och blivit mer detaljerad. Vi har också konstaterat att regeringens styrning med riktade statsbidrag är administrativt betungande, ryckig och kortsiktig samt att den riskerar att tränga undan prioriteringar och utvecklingsarbete på lokal nivå. Vi kommer att inleda med en kort presentation av några av de iakttagelser som Statskontoret har gjort i de utredningar som rör statens styrning av kommuner och regioner.

Datum

31 October, 2022

Anmälan

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram