höstmöte 2016

Här kan du ta del av de presentationer som användes på mötet.

Claes Olsson, Arbetsförmedlingen
AB - bilder

Bert Hedberg, Kommuninvest
Kommunanalyser

Annika Wallenskog, SKL
Småkom SKL

Hillevi Engström, arbetet mot vådsbejakande extremism.
Hillevi - Presentation

Alireza Akhondi - Integrationschef Vansbro Kommun
https://prezi.com/ntslvwn5myl4/varfor-tar-det-sa-lang-tid-att-integrera-manniskor/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram