Medlemmar

2023 är det 71 av Sveriges kommuner som valt att teckna medlemskap i SmåKom. Samtliga kommuner har färre än 15 000 invånare och är spridda från norr till söder i hela landet. Tillsammans har medlemskommunerna ca 5 % av landets befolkning, men täcker så mycket som 35 % av landets yta, för många är just de stora avstånden den största utmaningen.

På kartan här intill är våra medlemskommuner markerade med grön färg. De kommuner som är markerade med gul färg har möjlighet, men har ännu inte valt, att ansluta sig till vår organisation. Klicka på kartan för en större bild.

Nedan listas våra medlemskommuner med länk till deras hemsidor.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram