Stadgar

Menu

Stadgar är den juridiska grunden för en förening. De reglerar hur den är konstruerad och hur den fungerar. Stadgarna är skräddarsydda för varje förening. De kan ses som ett avtal mellan medlemmarna om hur de vill ha sin förening och samtidigt som ett avtal mellan föreningen och den enskilde medlemmen.

Den som går med i föreningen utfäster sig att följa stadgarna. I stadgarna framgår det vad som gäller för medlemmarna, men det finns också regler som kan beslutas av årsmötet.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram