Vårmöte

I april varje år arrangerar SmåKom en tredagarskonferens med start på onsdag eftermiddag och avslutning på fredag lunch. På onsdagen hålls årsstämma för medlemmarna. Så långt det är möjligt försöker vi förlägga konferensen i någon av våra medlemskommuner vilket innebär att det kan bli längre resväg för vissa deltagare. Trots detta är Vårmötet oftast välbesökt och det finns ett stort värde i att få möjligheten att uppleva och besöka medlemskommunerna.

OBS!
Konferensen är endast för SmåKoms medlemmar.

Vårmötet den 26-28 april 2023 arrangerades på Lundsbrunn Resort & Spa i Götene kommun

Nästa års Vårmöte arrangeras den 24-26 april 2024 Strand Borgholm.

Presentationer från tidigare konferenser hittar du under fliken Presentationer.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram