Vårmöte

Nästa Vårmöte arrangeras den 23–25 april 2025, plats ej beslutad.

I april varje år arrangerar SmåKom en tredagarskonferens med start på onsdag eftermiddag och avslutning på fredag lunch. På onsdagen hålls årsstämma för medlemmarna. Så långt det är möjligt försöker vi förlägga konferensen i någon av våra medlemskommuner vilket innebär att det kan bli längre resväg för vissa deltagare. Trots detta är Vårmötet oftast välbesökt och det finns ett stort värde i att få möjligheten att uppleva och besöka medlemskommunerna.

OBS!
Konferensen är endast för SmåKoms medlemmar.

Presentationer från tidigare konferenser hittar du under fliken Presentationer.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram