Småkom – med ordförande Peter och vice ordförande Eva i spetsen - har haft två intensiva dagar i riksdagen, då vi mötte sex av partierna under två dagar i april.

Vi diskuterade bland annat infrastruktur och dess finansiering i bred bemärkelse. En tveksamhet råder hos många om den planerade satsningen på höghastighetståg, och den ”Sverigeförhandling” som nu pågår. Nuvarande budget för infrastruktur saknar medel till ändamålet.

Vi från SmåKom förordar i stället en satsning på våra digitala motorvägar. Vårt förslag är  att  riksdag och regering från nästa års budget öronmärker 10 miljarder kronor per år i fem år till en utbyggnad av fiber för snabbt bredband. Medlen kan omdisponeras inom liggande budget.  Om vi dessutom kommer tillrätta med okunskapen om existerande statlig fiber i landet, och börjar använda oss av den, bedömer vi att notan blir lägre än 50 miljarder. Ett samhällsägt fibernät borgar för en rättvis tillgång till infrastrukturen för alla aktörer.

Regeringen avser att tilldela kommunerna ytterligare 10 miljarder kronor per år, för att täcka ökade kostnader för välfärden. Det kommer att bidra till att vi har bättre möjligheter att nå målen med integration ute i landet. En trång sektor är dock bristen på personal inom vård, omsorg och skola. Här är det nödvändigt att snabbt ta tillvara alla resurser, inklusive de kompetenser som finns hos nyanlända. Regelverket behöver snabbt anpassas, så att vi kan ta till vara de resurser vi har. Det har bara fördelar att nyanlända snabbt får meningsfull sysselsättning till fromma för personlig och samhällelig nytta.

Finansiering av bland annat bostäder en  högaktuell fråga för små kommuner, där marknaden ännu inte är beredd att satsa. Allmännyttan bygger ganska mycket, vilket är positivt, men det är önskvärt att även andra aktörer ser möjligheter med en utveckling av landsbygdens bostadsbestånd. Från SmåKom uppmanade vi partierna att låta riksdagens utredningstjänst, RUT, undersöka hur finansieringen fungerar i Norge och Finland. Våra båda grannländer har statliga institut och garantier för ett landsomfattande bostadsbyggande.

Vårens riksdagsrunda är därmed avklarad för  SmåKom. Vi återkommer till hösten med denna aktivitet. Vi tackar våra kontaktpersoner i partierna för givande möten.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram