Jenny Jewert, vetenskapsjournalist och fristående kolumnist i Dagens Nyheter beskriver på ett förtjänstfullt sätt hur det går till att få fiberkabel på den svenska landsbygden.

Hon har kommit till samma insikter som vi i SmåKom: det funkar inte utan en nationell heltäckande fiberkabelstrategi. Läs t ex hennes beskrivning om hur man fortfarande gräver analoga vägar
utan att lägga ner tomrör samtidig, för att det saknas samhällelig samordning.Hela artikeln finns här: http://www.dn.se/ledare/kolumner/rorig-svensk-bredbandspolitik/

"SmåKom anser att det offentliga måste ta ett helhetsgrepp om den resterande utbyggnaden av
fiberkabel inklusive dess finansiering”. Bland annat detta skriver SMåKom i remissvaret till utredningen Bredband för Sverige in i framtiden, SOU 2014:21.

Läs hela yttrandet här: https://smakom.se/sw/yttrande-bredband/

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram