Den 10 mars mötte SmåKom Migrationsverket. Verkets nationella samordnare Caroline Henjered tog emot
SmåKoms ordförande Peter Lindroth, vice ordförande Kerstin Sjöström och sekreterare Hilkka Eskelinen.
Efter SmåKoms besök hos små kommuner under 2014, bekräftades att migration och integration var
den mest aktuella frågan hos de flesta kommuner. Vid det konstruktiva samtalet med Caroline Henjered lyftes bland annat
hur kommunikationen mellan kommunerna och Migrationsverket kan bli bättre,
hur kommunerna kan involveras i ett konstruktivt integrationsarbete, och vad vi gemensamt kan göra för att människor
ska slippa vara overksamma långa perioder på grund av att de inte får arbeta.

Frågorna kommer att följas upp närmst på SmåKoms rikskonferens, som har Migration och integration som ett tema.
På konferensen representeras Migrationsverket av Jan-Olov Wallin.

Migrationsverkets nationella samordnare Caroline Henjered

Migrationsverkets nationella samordnare Caroline Henjered

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram