SmåKoms resa började i Bergs kommun måndagen den 2 juni 2014. Därefter åkte vi, ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen, i tur och ordning till Åre, Bräcke, Ånge, Strömsunds, Krokoms kommuner, för att avluta i Ragunda kommun den 5 juni.

Kommunerna har, som alla SmåKoms medlemskommuner, många gemensamma möjligheter och utmaningar. Bland annat konstaterade vi följande positiva trender:

Turismen och besöksnäringen

rika natur- och kulturtillgångar

god kvalitet på skola och omsorg

gott samarbete med omgivande kommuner och regionen.

Utmaningar för

många kommuner var

Ekonomin

bostadsbristen
kompetensförsörjningen
Den geografiska ytan i kommunerna varierar mellan 2 633 km²  (Ragunda) och 11 781 km² (Strömsund). Invånarantalet är som lägst cirka 5 400 (Ragunda) och cirka 14 600 (Krokom).

Den sammanlagda ytan är 36 204 km² och befolkningen cirka 58 400. Det gör 1,6 invånare per kvadratkilometer.

Befolkningsutvecklingen är försiktigt positiv alternativt något avstannande negativ. Invandring inklusive flyktingmottagning bidrar till detta. Att lyckas med integrationen av de nya svenskarna är en förutsättning för att på sikt få livskraft i kommunerna.

I Berg lyfter man fram möjligheten att förbättra samverkan mellan privata företag och offentliga aktörer. Nya sätt att jobba krävs för att få till stånd en god kompetensförsörjning och utveckling.

Åre med sitt rikskända varumärke ser den största potentialen till utveckling inom besöksnäringen. En viktig del i arbetet är att få medarbetarna i näringen att bosätta sig i kommunen.

Ånge erbjuder valfri arbetstid till alla inom omsorg och köksverksamhet, vilket inneburit en viss ökning av heltider. 20-30 personer i en bemanningsenhet klarar vikariefrågan.

Bräcke har drivit ett av Sveriges största socialfondsprojekt, SOLARIS, i syfte att få fler i sysselsättning. Bland annat har språkstödjare använts för utlandsfödda med brister i svenska.

En metod som är framgångsrik och som man avser att sprida.

Strömsund och Krokom arbetar med Vaajma-projektetdär samarbete mellan polisen i Sverige och Norge är nära förestående. Presskonferens hålls den 10 juni.

Ragunda har av Lärarförbundet fått utmärkelsen ”Bästa musik- och kulturskolekommun 2014” .

Ett axplock av erfarenheterna från resan i Jämtland-Västernorrland

Se också bifogade länkar och bilder.

Prosjektrapporten, foreløpig pr. 25.04 (2)

 Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram