Vi styrelsemötet den 19-20 december antogs, utöver Ockelbo kommun, även Åre kommun som medlem i SmåKom. Därmed kommer vi att vara 66 medelmmar år 2014.

Övrigt om verksamheten kan ni läsa i bilaga nyhetsbrev för december. Vi bifogar också SmåKoms yttrande över en utredning av de nya strandskyddsbestämmelserna.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram