Vi styrelsemötet den 19-20 december antogs, utöver Ockelbo kommun, även Åre kommun som medlem i SmåKom. Därmed kommer vi att vara 66 medelmmar år 2014.

Övrigt om verksamheten kan ni läsa i bilaga nyhetsbrev för december. Vi bifogar också SmåKoms yttrande över en utredning av de nya strandskyddsbestämmelserna.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram