De små kommunernas samverkan

Kompetent finländsk delegation till konferensen

SmåKoms rikskonferens närmar sig med stormsteg. Nu är det också klart med vilka som kommer för att berätta om utvecklingen i Finland.
Vi för besök av Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Finlands kommunförbund. Hon berättar om vad som är aktuellt i Finland rörande kommunernas struktur och uppgifter.
Direktör emeritus Göran Honga från vasa sjukvårdsdistrikt  informerar om den pågående vård- och landskapsreformen, där vården från 2019 planeras överföras från kommuner till landskapen i Finland.
Ann-Sofi Backgren, ledamot av Österbottens landskapsstyrelse deltar med kommentarer.
Delegationen leds av Taina Väre från Finlands kommunförbund, specialsakkunnig om små kommuner och och landsbygdsfrågor.

 

 

Väl mött på High Chaparral!

Ann-Sofi Backgren

Marianne Pekola Sjöblom

Taina Väre

Göran Honga

Dela gärna!