Kontakt

Har du tankar, frågor eller funderingar om SmåKom är du välkommen att höra av dig till oss via e-post eller telefon.
Verksamhetsledare

Charlotta Haskovec
charlotta@smakom.se
alternativt
smakom.sverige@gmail.com
070 672 56 49

Ordförande

Peter Lindroth
Peterlindroth546@gmail.com
070 544 71 59

Följa oss gärna på Facebook och Instagram.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, i sidfoten, för månatlig information om vår verksamhet.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram