Småkoms ordförande och sekreterare träffade den 9 mars 2017 företrädare för utredningen ”Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” i Stockholm.

Huvudsekreterare Tore Melin berättade om att uppdraget innebär om delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp kostnadsskillnader på ett relevant vis. Utredarna ska också titta på om vissa av delmodellerna behöver ändras eller bytas ut.

Senast den 30 juni 2018 ska arbetet vara färdigt, och ett betänkande lämnas.

Systemet är komplext, konstaterade vi. Någon typ av utjämningssystem har dock funnit sedan 1917, fick vi veta, och ett stort och noggrant arbete har lagts på att göra systemet så rättssäkert och rättvist som möjligt.

Statskontoret har till uppgift att följa upp det kommunala utjämningsystemet. Från SmåKoms sida påtalade vi vikten av att alla komponenter i delmodellerna uppdateras regelbundet, helst årligen.

Senast förändringar gjordes var 2014, efter förslag från betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar”, SOU 2011:39.  Då fastställdes också att många komponenter ska uppdateras årligen.

SmåKom kommer att följa och utredningens arbete, och föra vidare samtal med de utredningsansvariga.

Utredningsdirektiven återfinns nedan.

oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-dir-201691

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram