Den 1 oktober lämnade utredaren Håkan Sörman över betänkandet ”Lite mer lika” till civilminister Ardalan Shekarabi. Tillsammans med huvudsekreteraren Anders Norrlid presenterade han betänkandet, som innehåller flera förslag för en mera rättvis kostnadsutjämning. Bland annat tas en faktor bort i IFO-modellen, som gynnar kommuner med ett stort antal flerfamiljshus. Man önskar också korrigera modellen där mera utjämning nu sker, om många är i långvarigt beroende av försörjningsstöd. I ställer föreslås faktorer som barnfattigdom och utbildningsnivå få styra tilldelningen.
Kompensation för gleshet ges, men siffrorna aktualiseras nu och kompensationen ska knytas till kostnadsutvecklingen. Även landstingen får en reviderad beräkning av gleshetsfaktorn, vilket ger ökad utjämning till flera landsting utanför storstäderna.
Vi väntar nu på att betänkandet kommer ut på remiss, så att vi kan tycka till om det hela.
I avvaktan på detta kan hela betänkandet läsas här:

https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram