De små kommunernas samverkan

Kostnadsutjämningsförslag klart

Den 1 oktober lämnade utredaren Håkan Sörman över betänkandet ”Lite mer lika” till civilminister Ardalan Shekarabi. Tillsammans med huvudsekreteraren Anders Norrlid presenterade han betänkandet, som innehåller flera förslag för en mera rättvis kostnadsutjämning. Bland annat tas en faktor bort i IFO-modellen, som gynnar kommuner med ett stort antal flerfamiljshus. Man önskar också korrigera modellen där mera utjämning nu sker, om många är i långvarigt beroende av försörjningsstöd. I ställer föreslås faktorer som barnfattigdom och utbildningsnivå få styra tilldelningen.
Kompensation för gleshet ges, men siffrorna aktualiseras nu och kompensationen ska knytas till kostnadsutvecklingen. Även landstingen får en reviderad beräkning av gleshetsfaktorn, vilket ger ökad utjämning till flera landsting utanför storstäderna.
Vi väntar nu på att betänkandet kommer ut på remiss, så att vi kan tycka till om det hela.
I avvaktan på detta kan hela betänkandet läsas här:

https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf

Dela gärna!