SmåKom har under det senaste året lyft frågan om landsbygdsprogram, när vi träffat partierna i riksdagen. Flera partier har också anlitat oss som "tyckare" när de nu skriver på nya program.
Dagens Nyheter skriver den 29 juni att frågan blivit het. Äntligen, säger vi i SmåKom.
En nationell politik för landsbygden är av stor vikt för landets små kommuner. Att nu både den politiska majoriteten och oppositionen fokuserar på frågan är mycket positivt. Vi ser med tillförsikt fram mot konkreta politiska åtgärder för att "stärka delar av landet som behöver bättre förutsättningar", som landsbygdsministern uttrycker saken.
Läs hela artikeln via nedanstående länk

http://www.dn.se/sok/?s=lantlivet%2Bblir%2Bhet%2Bvalfr%C3%A5ga

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram