Utbyggnaden av fiberkabel för bredband pågår för fullt i Sverige. Just nu  lägger TeliaSonera genom Skanova fiber mellan Örebro och Luleå. 

Bybor längs vägen tycker att det är anmärkningsvärt att fiber dras utanför byn utan att det finns möjlighet för dem att ansluta sig. I vissa byar har Telia börjat nedmontering av koppartråd för telefoni redan 2010. Det behövs naturligtvis en stabil infrastruktur för den nya telefonin. Ingen ifrågasätter heller nyttan med en robust Internet-uppkoppling. Landsbygden skulle få ett lyft om fibern kunde nyttjas, menar företrädare. Vi skulle komma närmare regeringens mål om hög andel hushåll och företag som har snabbt och robust bredband.  

Strömsunds kommun har enligt TV-programmet Sverige idag önskat att få samförlägga sin egen fiber i diket där utgrävning görs, när man inte kan komma fram till att samarbeta om TeliaSoneras fiber. Det säger dock TeliaSonera också nej till. 

Detta innebär att den absurda situationen fortsätter, där vi i Sverige lägger parallella fiberkablar i vårt avlånga land. En dyr hantering till stor samhällsekonomisk skada. 

Vi har frågat ansvarig minister och expertmyndigheten Post- och Telestyrelsen (PTS) hur de ser på halvstatliga TeliaSoneras agerande. 

Se hela inslaget i Sverige idag: Här

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram