SmåKom besökte under mars Lantmäteriet för ett samtal om verksamheten. Vi mottogs av generaldirektören Bengt Kjellson och 

divisionschefen för fastighetsbildning Anders Lundquist.

Anders presenterade Lantmäteriets verksamhet. Lantmäteriet finns fortfarande på många orter i landet, trots en nedläggning av mindre kontor i mindre kommuner. 

Vi hade önskat ett sammanträffande, eftersom flera små kommuner anser att handläggningstiderna ökat sedan Lantmäteriet försvunnit från kommunen.  Det stod klart för oss, att personalrekryteringen är en kritisk fråga. Utbildningen till lantmätare finns på ett antal universitet. Dock utbildas inte tillräckligt många. Dessutom konkurrerar Lantmäteriet numera med konsultföretag och andra om kompetensen. lantmäteriet har svårt att matcha de löner som den privata marknaden erbjuder. 

Nu har en utbildning för lantmäteriassistenter påbörjats. Man strävar efter att specialisera lantmätarens roll.  Även en central ärendepol har inrättats. 

Efter ömsesidigt informationsutbyte i positiv anda, hyser vi nu förhoppningar om att Lantmäteriet kommer att kunna beta av sina ärenden till fromma för samhällsutvecklingen i hela landet. 

Här kan ni se de bilder som presenterades för oss. 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram