SmåKoms styrelse har vid sitt styrelsemöte den 26 oktober antagit ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse

 "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnäraläge
Naturvårdsverket presenterar där några ändringar i ordalydelser. SmåKom anser att dessa små ändringar varken gör till eller från vad gäller möjligheterna att kunna utveckla strandnära lägen genom LIS-kriterierna. Vi har egna förslag till mera långtgående författningsändringar. Vi har fått många goda idéer i det utkast till yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting SKL) arbetar med, och som planeras antas av SKL:s styrelse den 16 november.
Hela vårt yttrande kan läsas här. LIS oktober 2018 slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram