SmåKoms styrelse har vid sitt styrelsemöte den 26 oktober antagit ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse

 "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnäraläge
Naturvårdsverket presenterar där några ändringar i ordalydelser. SmåKom anser att dessa små ändringar varken gör till eller från vad gäller möjligheterna att kunna utveckla strandnära lägen genom LIS-kriterierna. Vi har egna förslag till mera långtgående författningsändringar. Vi har fått många goda idéer i det utkast till yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting SKL) arbetar med, och som planeras antas av SKL:s styrelse den 16 november.
Hela vårt yttrande kan läsas här. LIS oktober 2018 slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram