SmåKoms ordförande och sekreterare har besökt medlemskommunen Laxå. Färden från Karlsborg genom Tiveden bjuder på en mycket vacker, sjörik natur.

I Laxå möts vi av kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ledamot Kenth Gustafsson och kommunchef Harry Lundin upp.

Kommunen har ca 5700 invånare och består av tätorterna Laxå, Finnerödja, Hasselfors, Röfors och Tived.

Näringslivet domineras av företag inom tillverkningsindustrin med ESAB i spetsen. Företaget har 300 anställda i Laxå. Det är en högteknologisk industri med hög kompetens bland de anställda.

Laxå kommun samarbetar med andra kommuner i Sydnärke inom miljö- och byggfrågor, räddningstjänst samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Kommunen har under de senaste åren tagit emot många nyanlända, och räknar idag med att omkring 15 procent av befolkningen tillhör denna kategori. Arbetet med integrationen har engagerat såväl kommunen som föreningar, kyrkor och andra organisationer. Allt har gått bra, säger Bo Rudolfsson.

- Om alla kommuner i Sverige tog emot lika många som viskulle vi lösa Europas flyktingproblem, konstaterar Bo Rudolfsson.

Ett bekymmer i sammanhanget är den svåra planeringssituationen, när man inte vet hur kostymen ser ut för skola och SFI med mera om några månader. Många nyanlända kan på kort varsel förflyttas. Här efterlyses en längre planeringshorisont från Migrationsverkets sida.

Vi kommer in på bostadssituationen. Som på de flesta håll är det brist, men det tillkommer nya. Under 2015 byggdes 10 lägenheter i privat regi, och Laxåhem planerar att börja bygga ytterligare ett antal.

Örebro och Hallsberg är in. Och utpendlingsorter för Laxå.
Företrädarna tycker också att det nya förslaget om regioner låter spännande.

Vi pratar om infrastruktur. Laxå har järnväg, det ligger på stambanan mellan Göteborg och Stockholm. En betydelsefull tillgång.

Fråga om snabbt bredband kommer upp. Utbyggnad är på gång, men det är svårt att nå de mest avlägsna delarna av kommunen. Ett stort problemet har också affärsföretagen i tätorterna. Det företag som äger fiber upplåter den mot en mycket hög anslutningsavgift. Företagen har inte råd att ansluta sig. En kommunal lösning diskuteras.
Slutligen nämns att en asymmetrisk lagstiftning, med delvis olika nivå på kommuners åtaganden, kunde vara bra för små kommuner. Något som vi hoppas kommer upp i den förestående statliga utredningen om kommunstrukturen i Sverige.

laxa_smakom

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram