Den 3 juni var det dags för SmåKom att besöka Lekebergs kommun. Ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen träffade kommunledningen, som representerades av kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens andre vice ordförande Kjell Edlund och kommunchefen Ewa Lindberg.

Lekebergs kommun bröt sig ur storkommunen Örebro år 1995, och är idag
en expansiv kommun med ökande befolkning. Förra året tillkom 129 personer.
Över hälften av de 7 500 invånarna bor på landsbygden.

Som på många håll behöver bostäder byggas. Planering och projektering pågår. Här påtalas behovet av att vid nyproduktion av bostäder också få möjlighet att tillföra verksamhetslokaler, som skolor, som det också råder brist på.

Servicen på landsbygden berördes, och konstaterades att det är viktigt att behålla servicepunkter som butiker i byarna.

Lekebergs kommun samarbetar mycket med kringliggande kommuner i Närke. Bland annat har Sydnärkes kommunalförbund hand om miljö och renhållning, och Brandförsvaret täcker Norr- och Sydnärke.

Här framför kommunens företrädare att det borde skapas nya möjligheter för kommuner att samarbeta, som ett alternativ till kommunsammanslagningar. Bland annat köpa av tjänster mellan kommuner borde förenklas.

Vad är då fördelarna med en liten kommun? Framför allt närhet och engagemang, menar Wendla. Kommuninvånarna känner att ”kommunen, det är vi”! Detta illustrerades inte minst vid 20-årsjubileet förra året.

Lekeberg har också förmånen att ha en lokal sparbank. Det bidrar till att näringslivet blomstrar.

Frågan om fiber för snabbt bredband kommer upp. Eftersom Örebro län är nybliven region, håller bland annat rutiner för bredbands att arbetas fram. Lekeberg ser ett har sökt stöd för en fortsatt utbyggnad av fibernätet.

En ytterligare utmaning för framtiden är kommunens behov av kompetensförsörjning. Här skulle man vilja se möjligheter till samarbete kommuner emellan, i stället för konkurrens.

Slutligen samtalade vi vikten av mål och uppföljning av dem, så att man ser att skutan är på väg åt rätt håll. Något som verkar fungera väl i Lekebergs kommun.

2016-06-03 11.08.07

2016-06-03 10.27.21

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram