En vacker försommarmorgon i maj anlände vi från SmåKom till Lessebo kommun och centralorten Lessebo. Småkoms styrelseledamot Ingrid Hugosson och jag som skriver, sekreterare Hilkka Eskelinen, träffade under en förmiddag kommunstyrelsens ordförande

Monica Widnemark och kommunchefen Christina Nyquist.

Lessebo kommun med knappt 9 000 invånare är belägen i Kronobergs län i Småland. Det finns två tätorter med cirka 3 000 invånare var, huvudorten Lessebo och Hovmantorp.  Med sin närhet till både Växjö och Kalmar attraherar kommunen nya invånare. Befolkningen har ökat stadigt genom inflyttning från både grannkommuner och utlandet. Kommunen hade förra året ett födelseöverskott.

I Lessebo kommun finns både pappersbruk och glasbruk, bland annat Kosta bruk är belägen kommunen. Turismen är betydande.

Som de flesta små kommuner, är bostadsförsörjningen en aktuell fråga för Lessebo kommun. Med ett nytt bostadsförsörjningsprogram är man nu ingång med att planera ett tillskott i beståndet av flerfamiljshus.  Det finns även privata aktörer som är intresserade av att bygga, och i kommunen finns även strandnära tomter. Familjer från de näraliggande städerna bygger också villor i kommunen, vilket fungerar med rimliga pendlingsavstånd.

Det finns många utrikes födda i Lessebo, liksom i många små kommunen. Under flyktingvågen 2015 hade Migrationsverket bostäder för asylsökande också här. Arbetet med integration av dem som stannat pågår. Kommunen har ett eget arbetsmarknadsprojekt som gett goda resultat och minskat kostnaderna för ekonomisk bistånd.

Den statliga servicen kunde vara bättre också i Lessebo. Både Arbetsförmedlingen och polisen har lokaler i Lessebo tätort, men statsjänstemännen syns inte till så ofta, menar kommunens företrädare.

Någon bank finns inte längre i kommunen sedan Swedbank slog igen i våras.  Det finns några bankomater för kontantuttag, men beträffande krediter blir det svårt när kännedomen om den lokala marknaden och låntagarna inte finns hos kreditgivarna.

Utbyggnaden av fiber har kommit relativt långt, omkring 80 procent beräknas i dagsläget har snabbt bredband. TeliaSoneras agerande med att klippa kopparnäten innan alternativ till bredband finns på plats har varit problematiskt, och temporärt drabbat många företag. Efter snabbt agerande med fiberutbyggnad är det nu bättre.  Mobiltäckningen är fortsatt dålig på många håll.

Innan vi far från Lessebo med tåg respektive bil – Ingrid bor i grannkommunen Uppvidinge – äter vi lunch tillsammans på restaurang Oasen.  Monica Widnemark har varit kommunstyrelsens ordförande i ett 20-tal år, och aviserar nu att hon kliver av vid kommande val. Hur det blir till hösten och vem som sitter i den politiska ledningen då, återstår att se.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram