"Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens"

Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner

SmåKom kräver att:

Snabbt besked om utjämningssystemet är en grundläggande förutsättning för kommunernas möjlighet att planera sitt välfärdsuppdrag de kommande åren.

I dagarna är det nästan exakt ett år sedan den parlamentariskt tillsatta utjämningskommittén presenterade sitt slutbetänkande. Kommittén var helt enig i sitt förslag till reviderad kommunal utjämning. Den enskilt största förändringen jämfört med nu gällande system rör utjämningen avseende kostnader för förskolan. Just denna del bygger på förhållanden som gällde för cirka 20 år sedan och som är helt annorlunda i dag. Utfallet av nuvarande system blir därmed grovt felaktigt.

I den remissbehandling som följde visade det sig att en överväldigande majoritet av de svarande var positiva till kommitténs förslag.

Det är därför med stor förvåning som SmåKom nu konstaterar att ansvarigt statsråd ännu inte har presenterat någon proposition. Det enda svar vi får när vi frågar är att ”beredning pågår”.  För närvarande känns införandet av ett reviderat och rättvist utjämningssystem från år 2013 orealistiskt.

För kommunerna innebär osäkerheten kring utjämningssystemet avsevärda svårigheter att planera för de kommande årens verksamhet. Den osäkerheten kan i en förlängning få förödande konsekvenser för kommunerna. Det är därför närmast ett anständighetskrav att ansvarigt statsråd ger kommunerna besked. Blir det något förslag som kan gälla från år 2013? Kommer förslaget att genomföras senare? Kommer förslaget att genomföras överhuvudtaget?

Frågorna är flera, svaren saknas. Nu är det hög tid att vi får besked!

Uttalande antaget av
SmåKoms Rikskonferens
i Lundsbrunn den 27 april 2012

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram