Skatteutjämningskommittén lämnade sitt förslag till nytt utjämningssystem, ”Likvärdiga förutsättningar” under 2011. Förväntningarna var att en proposition skulle komma under våren.

I listan över vårens propositioner finns dock inte förslaget med. En fråga har i januari ställts i riksdagen till  finansmarknadsminister Peter Norman om läget med förslaget. Han har svarat att  ”beredning pågår” och att han återkommer. Samma svar lämnar Finansdepartementet när SmåKom
ringer upp och frågar.

SmåKom kommer att ta upp frågan som en av fyra punkter vid vårt möte med de olika partiernas riksdagsledamöter vid kommande månadsskifte. Vi överväger också att ge frågan ökat utrymme vid vår Rikskonferens i april.

Utredaren Björn Sundström säger att ungefär 90% av de ca 300 remissvaren tillstyrkte skatteutjämningskommitténs förslag.

Bland annat Svenljunga kommun och Herrljunga kommun har tillskrivit regeringen i frågan.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram