SmåKoms ordförande och vice ordförande har publicerat en debattartikel om Lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. Anledningen är att Jordbruksverket i sin bedömning av Leader-områden lämnat fem inkomna strategier utan budget och därmed utan möjlighet att bilda Leader-område. 

Det betyder att 31 kommuner inte är med i det kommande Leader-arbetet. Läs inlägget nedan: 

Debatt LLU 151001 slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram