Nu, då SmåKoms kontor flyttat till Karlsborg, passade sekreteraren på att bekanta sig närmare med kommunen. Över en lunch den 18 juni fördes samtal med kommunchef Thomas Johansson om
vad som är är utmärkande för kommunen. Vi pratade mycket om samarbeten med andra. Thomas Johanssonf framhöll särskilt arbetet med grannkommunerna Hjo och Tibro, kallat HjoTiBorg. Konstellationen har till och med haft
ett gemensamt fullmäktigemöte.
Thomas Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen besökte också informationsbyrån i Karlsborg. På bilden syns chefen Maria Fast tillsammans med kommunchefen.

smakom

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram