SmåKom noterar med tillfredsställelse, att utöver extra medel för service kommer det att finnas 3,25 miljarder kronor i kommande landsbygdsprogram för utbyggnad av bredband.
Ett steg på vägen till lika förutsättningar för hela landet.
Länk till regeringens pressmeddelande

http://www.regeringen.se/sb/d/18459/a/237217

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram