SmåKom noterar med tillfredsställelse, att utöver extra medel för service kommer det att finnas 3,25 miljarder kronor i kommande landsbygdsprogram för utbyggnad av bredband.
Ett steg på vägen till lika förutsättningar för hela landet.
Länk till regeringens pressmeddelande

http://www.regeringen.se/sb/d/18459/a/237217

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram