På bilden Peter Lindroth, Hilkka Eskelinen och Kerstin Sjöström från SmåKom tillsammans med Anette Åkesson och Ulf Berg, riksdagsledamöter för Moderaterna, under torsdagens överläggningar. Bland annat talade vi om att en proposition om skatteutjämningen planeras till hösten. Vårens budgetproposition kommer i slutet av april, men den innehåller sannolikt inga särskilda satsningar på kommunsektorn. SmåKoms ordförande konstaterade att resultatet för kommunsektorn sammantaget är bra för 2012, vilket beror på engångseffekter, till exempel AFA-pengar. Inget som man kan utveckla verksamheter långsiktigt med.

IMG_0058

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram