Mat till de äldre, bredband till företagen och kontanter till turister. För glest befolkade kommuner i Sverige väntar stora utmaningar när det gäller att förse medborgare, företag och besökare med service. 13 pilotkommuner är utsedda att testa nya metoder och lösningar för att samordna servicen.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att rikta utvecklingssinsatser till kommuner med serviceglesa områden i gles- och landsbygder. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor under 2012-2014. Onsdagen den 13 juni samlades alla kommuner till en startkonferens.

Tillväxtverket har utsett de 13 pilotkommunerna, som ska identifiera lösningar och utarbeta förslag på överenskommelser och avtal mellan kommunen och dessa "servicepartners". Servicefrågorna ska ses i sin helhet och kopplas ihop med andra insatser för näringslivsutveckling och attraktiva livsmiljöer.

Pilotkommuner

De utvalda pilotkommunerna är:

Förutom dessa pilotkommuner ingår fem kommuner (Kristianstad, Linköping, Boden, Örnsköldsvik och Borgholm) som ambassadörer.

- De utvalda kommunerna ska arbeta aktivt på hemmaplan och samtidigt sprida sina erfarenheter. Vi behöver flera goda exempel och innovativa lösningar för att stärka livsmiljön i serviceglesa områden, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Ytterligare information lämnas av Annika Lidgren på Tillväxtverket,
tel  08-681 96 04.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram