Möte med Livsmedelsverket

Vid ett möte i Stockholm tisdagen före påsk träffade SmåKoms ordförande och vice ordförande två representanter från Livsmedelsverket. Eva Sundberg och Sara Johansson är, tillsammans med ytterligare två medarbetare, ansvariga för ett regeringsuppdrag inom ramen för satsningen
”Sverige – det nya matlandet”.

Regeringens vision för arbetet, som kommer att pågå fram till år 2014 är
”Mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje”.

Livsmedelverket har för sitt uppdrag formulerat en egen vision/målsättning som lyder ”Alla känner matglädje och mår bra av maten”.

En central och intressant del av projektet innebär att Livsmedelsverket bygger ett nationellt kompetenscentrum som kommer att vara en stor tillgång för alla dem som på något sätt är delaktiga i den så viktiga produktionen av mat inom den offentliga sektorn.

Insamling av fakta är en av grunderna för det blivande kompetenscentrat. Som alltid är det viktigt att vi bistår med den kunskap vi har om de förhållanden som gäller i mindre kommuner. De skiljer sig ju ofta en hel del från de förhållanden som gäller i större kommuner.

Under mötet byttes många tankar och idéer och vid mötets slut var alla överens om att vi ska fortsätta att ha kontakter mellan Livsmedelsverket och SmåKom.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete som, bland annat, innebär att vi erbjuder Livsmedelsverket att medverka vid 2013 års rikskonferens.

 

Samtal med Näringsdepartementet

Ordföranden och vice ordföranden träffade samma dag även representanter för Näringsdepartementet med statssekreterare Marita Ljung i spetsen.

Det var departementet som hade bjudit in till denna träff under rubriken ”dialog om attraktiva livs- och boendemiljöer”. Vårt samtal blir ett av flera underlag när näringsminister Annie Lööf under de kommande två åren önskar fokusera på hur attraktiva regioner kan utvecklas genom att lyfta fram de goda livs- och boendemiljöernas roll för hållbar tillväxt.

Vårt samtal rörde sig nästan uteslutande kring frågor som är välbekanta och till hör våra högst prioriterade frågor. Service, bredband, strandskydd, skatteutjämning, finansieringsfrågor och bostadsbyggande känns allesammans som vår verkliga ”hemmaplan” .

Samtalet fördes under mycket trevliga former och vi kunde komma med en hel del inspel som vi kände att vi fick gott gehör för. Att få sådana här chanser att prata direkt med ett departement om våra kärnfrågor är väldigt positivt och vi hoppas på en fortsatt dialog. Närmast får vi chansen i samband med årets rikskonferens i Lundsbrunn i slutet av april. Där är Marita Ljung en av våra viktiga gäster då hon tillsammans med vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kommer att samtala om landsbygdens möjligheter till positiv utveckling under de kommande åren. Det blir säkert ett mycket spännande samtal!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram