I torsdags, den 19 januari, var det dags för SmåKom att möta bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Vi diskuterade regeringens i december uppdaterade bredbandsstrategi. Rubriken är ”Helt uppkopplat 2025”, då ambitionen är att alla i Sverige ska ha tillgång till någon typ av Internetförbindelse.

Regeringen kommer under mandatperioden att satsa ytterligare medel att komma närmare målet, men ministern påpekade att arbetet måste fortsätta även efter valet 2018.

SmåKom tycker att målet att de allra flesta har tillgång till minst 100 Mbit/s år 2025 är ambitiöst. En viss tveksamhet tycker vi råder om hur det hel ska finansieras. Utvecklingen ska vara marknadsdriven, menar regeringen. Dessvärre har vi idag en avsevärd digital klyfta mellan land och stad. Vi hoppas dock på att strategin även ska finansieras så att målen nås, och lika förutsättningar ska komma att gälla i alla delar av landet.
Strategin berör även ett kommunalt hinder, nämligen lokaliseringsprincipens bestämmelser. Där föreslås en översyn, vilket vi särskilt välkomnar.

Regeringen har också antagit ett 22-punktsprogram om bostäder. Där finns flera värdefulla förslag; bland annat aviseras en översyn av resultaten av LIS-bestämmelserna (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Även systemet för kreditgarantier ska ses över.

Finansiering av bostäder är ett centralt problem i stora delar av Sverige. Landsbygdslån för bostadsbyggande ska nu utredas, vilket vi ser fram emot. Detta förslag finns även i slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén.

Peter Eriksson har också under hösten besvarat en fråga i riksdagen som rör revisorers krav på nedskrivning av värdet på nybyggda hyresfastigheter, med hänvisning till att det sannolika priset som kan erhållas vid en försäljning inte motsvarar anskaffningskostnaden.  En nedskrivning behöver göras endast om hyresfastighetens driftnetto bedöms som långsiktigt negativt.

Peter Eriksson

Nedan finns länkar

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram