SmåKom var en av de organisationer som deltog i ett dialogmöte om mobiltelefoni på PTS den 30 maj. Föreningen representerades av styrelseledamoten och kommunalrådet i Bräcke kommun, Sven-Åke Draxten, och sekreterare Hilkka Eskelinen. Kommunchef  Anders Andersson från Strömsunds kommun höll ett uppskattat föredrag i ämnet. Flera av SmåKoms medlemskommuner var närvarande.  Bland annat kommunalrådet Caisa Abrahamsson från Sorsele kommun gav exempel på konsekvenser av dålig mobiltäckning.

Från SmåKoms sida pekade vi bland annat på  frågan kring vem som äger  infrastrukturen och hur det tillförsäkras att alla får tillgång till den, så att alla mobilabonnemang kan fungera överallt. Det beskrevs bland annat att i fjällvärlden måste man ha tre mobilabonnemang, för att ha teckning på alla platser. Operatörernas svar på frågan om samutnyttjande var att ” 112 fungerar alltid!”.

Nästa steg i frågan blir regionala dialogmöten. Information om dessa kommer.

Anders Anderssons dokumentation i text och bild samt mötesanteckningarna återfinns nedan:

För övrigt vill PTS nu veta hur glesbygden ser på konsekvenser av eventuellt ”förändrad postgång” i glesbygd. Har du synpunkter kring detta ämne, kontakta Hilkka på sekretariatet via mejl eller telefon.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram