Den 16 september 2016 diskuteras frågan om revisorers värdering av nybyggda hus. Revisorerna anser att husen ska värderas efter ”marknadsvärdet”. Detta är problematiskt på mindre orter där ”marknadsvärdet”  understiger byggnadsvärdet, enligt den tolkning som görs. Förfarandet orsakar ett stort underskott i kommunernas räkenskaper. 

Fastighetsekonomen Hans Lind anser att nedskrivningar inte behövs, så länge man kan hyra ut lägenheterna. Kommuner som bygger har ite för avsikt att sälja husen. Det finns ingen marknad att relatera till, anser Hans Lind. Det skulle underlätta för kommuner att bygga om man slapp de negativa konsekvenserna i räkenskaperna. 

Lyssna på programmet här:

http://t.sr.se/2d4t5JA

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram