SmåKom  var inbjuden till Norberg den 6 februari för att  delta på ett öppet sammanträde med kommunfullmäktige. Kvällens rubrik var  ”Att vara eller inte vara en egen kommun – det är frågan” och moderator var journalisten Lotta Gröning,  som också är bosatt i Norberg.

Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström inledde kort, oc därefter hörde vi udner Lottas ledning först Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson. Han beskrev Sveriges kommunala tillstånd, med en spännvidd mellan Bjurholm med drygt 2 400 invånare och Stockholm med drygt 800 000,  och alla andra 288 kommuner däremellan.  Med väldigt olika förutsättningar för de uppgifter man enligt lag har att utföra.

Varför ska man då vara befolkningsmässigt stor?  Större inte är bättre, det finns ingen forskning som kan belägga det, menade Stig. Dessutom krävs folkomröstning, och folket vill nog inte att kommuner slås samman. Sedan kommunsammanslagningen på 70-talet har tvärtom kommuner delats.

Det krävs dock att staten gynnar boende på landsbygd genom framför allt bra och rättvisa infrastruktursatsningar.

Räddningschefen Mats Jansson beskrev det samarbete som finns med fem deltagande kommuner nom räddningstjänsten. Där övervägde fördelar som bättre ekonomi och beredskap och lättare att rekrytera specialister som brandingejörer, men Mats  konstaterade att hänsyn också måste tas och alla kommuner  känna att de kan påverka.

SmåKoms ordförande Peter Lindroth tog därefter till orda och presenterade först SmåKom som ett kompetenskomplement till SKL, där vi tillför landsbygdsperspektivet.

Vänföreningens  58 kommuner  utgör 4,6% av Sveriges befolkning och 32% av Sveriges yta.

Frågan att slå ihop kommuner har aldrig varit aktuell inom SmåKom. Bräcke och Ragunda lever vidare självständiga kommuner efter en folkomröstning om sammanslagning för ett antal år sedan.

Peter menade att riksdag och regering  måste våga diskutera assymmetri i lagstiftningen. Är det rimligt att alla kommuner, små som stora, ska ha samma uppgiftskarta? Utöver vård, skola och omsorg borde det finnas möjlighet till varierande service.

Frågor som SmåKom driver och som är helt avgörande för framtiden är att liggande skatteutjämningsförslag antas, och att servicen på landsbygden inte urholkas.  Även finansieringen av byggandet är vital.  Fysisk och digital infrastruktur krävs också för små kommuners överlevnad.

Leo Olsson som är ”fritidsnorbergare” fick därefter beskriva glädjen i att tillbringa lediga stunder i Norberg. Han förde fram närheten till storstäder som Stockholm och Uppsala, och påtalade behovet av bättre kollektiva kommunikationer. Det trodde Leo skulle uppmuntra till ännu fler fritidsbesökare. Särskilt med det rika sport-, kultur- och musikliv som redan finns i Norberg.

Lotta Gröning uppmanade slutligen publiken att räcka upp handen för att visa om de var för att Norberg även fortsatt skulle vara en egen kommun. I stort sett alla händer höjdes.

Efter gott kaffe och samspråk lämnade vi Norberg, inspirerade av den entusiasm som vi upplevt.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram