De fyra samverkande organisationerna IEF (Inlandskommunernas ekonomiska förening), FSV (Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner), Hela Sverige ska leva samt SmåKom har haft sitt första informations- och dialogmöte med kommunerna i Jämtland och Medel- pad. Mötet, som hölls i Dvärsätt i medlemskommunen Krokom i Jämtland, innehöll ett samtal om olika tänkbara strategier för att skapa nya och mer framgångsrika strategier för det stora Inlandets framtida utveckling. Inlandet är den del av Sverige som gränsar till Norge från Värmland i söder till Kiruna i norr och till Finland från Pajala i Tornedalen ner till Haparanda i Bottniska viken som utvecklats allra sämst under de senaste 50 åren.

De fyra samverkande organisationerna kommer under ledning av IEF att ta fram ett brett kunskapsunderlag innefattande olika utvecklingsstrategier, finansieringsmodeller, infra- strukturutbyggnader och samverkansmodeller mellan norska/finländska och svenska kommuner och andra aktörer som vill bidra till att vända de tidigare negativa tendenserna till sin motsats. Nya möten med kommunföreträdare kommer att genomföras på båda sidorna av denna långa landgräns. IEF ser satsningen som det mest spännande regionala initiativet i Norden de senaste decennierna.

Bilderna nedan är från kommundialogen i Dvärsätt.

[nggallery id=6]

Dela gärna!