EU:s transportministrar har enats om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till att förbättra infrastrukturen för transporter, energi och digitala nät i EU.

SmåKom noterar att EU har målsättningen att alla ska ha bredband 2020, och att bredband räknas till infrastrukturen. Det är glädjande, och vi hoppas att den svenska regeringen också snart höjer ambitionsnivån från de 90 som nu gäller. Läs artikeln via nedanstående länk:

http://www.regeringen.se/sb/d/6767/a/194694/m/mail

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram