Från regeringens hemsida:
Regeringen fortsätter sin satsning på bredband i hela landet. I kommande budget satsas ytterligare 600 miljoner på utbyggnaden. Den totala bredbandssatsningen för perioden

2012-2014 är, tillsammans med redan beslutade satsningar, därmed uppe i 1,1 miljard kronor.

De nya medlen kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet. 120 miljoner kronor av medlen kommer Post- och telestyrelsen (PTS) att disponera för offentlig medfinansiering av bredbandsprojekt inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Utgångspunkten för regeringens bredbandspolitik är att bredband tillhandahålls av marknaden. I svenska lands- och glesbygder saknas i vissa områden incitament för marknaden att investera i bredbandsinfrastruktur. I 2012 års budgetproposition satsade regeringen därför under en treårsperiod en halv miljard för att påskynda utbyggnaden på landsbygden. Regeringen förstärker nu denna satsning med ytterligare totalt 600 miljoner kronor under två år.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att målet är att 90 procent av medborgarna och företagen bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund år 2020.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram